Uit handen nemen administratieve lasten


Ontzorgen voor ZZP’ers en sroi

“Uit handen nemen administratieve lasten”

ZZP

Wij voeren de financiële en administratieve afhandeling van door u ondergebrachte ZZP’ers. Dit bespaart u extra eigen kosten en u loopt geen risico met schijnzelfstandigheid en of boetes als gevolg loonheffingen en sociale premies.

Wij hechten er waarde aan dat onze ZZP’ers en freelancers in de bouw, infra en schildersbranche snel betaald worden. Alles gebeurt conform de Nederlandse wetgeving en volgens de voorschriften van de belastingdienst. Vooraf toetsen wij het ondernemerschap en leggen dit voor zowel ZZP'er als opdrachtgever vast in heldere contracten, zodat er juridisch en fiscaal geen enkele onduidelijkheid kan zijn over het ondernemerschap. Omdat wij rekening houden met de voorkeuren en kwaliteiten van de ondernemer en de facturen altijd binnen de afgesproken termijn worden betaald, zijn wij de ideale intermediar voor ZZP'ers en freelancers. Wil jij als vakkundige ondernemer ook een mooie opdracht binnen halen? Wil jij ook dat jouw facturen binnen 7 dagen betaald worden? Neem dan contact op.

SROI

Door onze eigen jarenl;ange ervaring en het werken met SROI weten wij onze dienstverlening op dit gebied op een juiste en adequate wijze in te vullen. Door ons groot netwerk en de specialistische kennis kunnen wij de verplichting om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsoparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt correct invullen.  

Social Return is vaak een contractverplichting en vergt in toenemende mate inspanningen van bedrijven. Het kost veel tijd, geld en inspanning om dit aspect op een correcte wijze vorm te geven. Partners2Build herkent dat het voor bedrijven vaak lastig is om Social Return om te zetten in kansrijke projecten met goede rendementen.

Partners2Build ontzorgt bedrijven bij vraagstukken over en het correct invullen van Social Return On Investment. Wij beschikken over de juiste expertise, weten wat de overheid vraagt en zijn hierdoor in staat om bedrijven te ontzorgen. Hieronder valt ook de uitvoering en afwikkeling van SROI verplichtingen.


Partners2Build is ingericht om ondernemers te helpen bij Social Return vraagstukken. Wij kunnen reeds vanaf aanbestedingsfase meekijken om SROI zo effectief mogelijk in te vullen, tevens kunnen wij invulling geven bij dit aspect als onderdeel van een  Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) plan. 

Het organiseren van Social Return kost vaak veel tijd en leidt af van de noodzakelijke focus op kernactiviteiten. Daarom biedt Partners2Build een totaaloplossing die volledig is afgestemd op de eisen van deze tijd. We nemen de volledige SROI-activiteiten uit handen in ruil voor kostenreductie voor uitoefening van SROI.

Wij bieden ondersteuning op de volgende onderdelen:

 • Beleidsmatige advisering over vraagstukken op het gebied van Social Return en MVO;
 • EMVI plan schrijven voor Social Return tijdens aanbesteding in samenspraak met ondernemer;
 • Afstemming opdrachtgever over het Plan van Aanpak;
 • Vacatureprofielen opstellen van benodigde kandidaten, bijzondere doelgroepen definiëren;
 • Zoekacties wegzetten in samenspraak van betreffende gemeenten/provincie bij de loketten van Gemeentelijke Sociale diensten en/of UWV;
 • Werving en selectie verzorgen, geselecteerde kandidaten voorstellen aan opdrachtnemer;
 • Opleidingsbehoefte vaststellen en opleidingen verzorgen;
 • Eventuele vervoersvraagstukken afstemmen op opdrachtnemer;
 • Veiligheidsinstructies borgen, PBM verstrekking regelen in samenspraak opdrachtnemer;
 • Werkgeversrisico overnemen en verloning verzorgen;
 • Begeleiding van de kandidaat, inzet, motivatie, evaluatie, bijstelling, opleiding;
 • Voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak binnen de richtlijnen van bestek voorschriften verzorgen;
 • Urenverantwoording van kandidaat;
 • Kwartaalrapportages ten behoeve verantwoording ingezette SROI;
 • Eindafrekening met opdrachtgevers afwikkelen.